Khám phá cùng Sladar Gai

Khám phá là một chuyên mục chính tại Sladar Gai Blog. Đây là chuyên mục cung cấp các thông tin liên quan đến những chuyến đi, những địa điểm thú vị. Những gì mà Sladar Gai đã từng trải nghiệm, nhận ra trong quá trình "xách balo lên và đi" của mình.

Khám phá sẽ giúp các bạn chưa từng đến những vùng đất, những nơi mà Sladar Gai đã đặt chân tới biết thêm về nhưng nơi này.

0 nhận xét: