Cuộc thi hùng biện Socrates 2017

Cuộc thi hùng biện Socrates 2017

Cho anh gần em thêm chút nữa

Cho anh gần em thêm chút nữa

Draw my life - Vẽ lại cuộc đời tôi

draw my life

[ Tâm sự ] Calligraphy Tâm, viết thư pháp chữ Tâm

Calligraphy Tâm

[ Tâm sự ] Đi chơi đêm mùng 4 tết tại Hà Nội

Đi chơi đêm mùng 4

[ Khám phá ] Học thư pháp Việt với Khá Già

 Học thư pháp Việt

[ Tâm sự ] Bảo vệ nhóm làm việc của mình

Bảo vệ nhóm làm việc của mình

[ Khám phá ] Đi chơi Hà Nội chỉ với 150k trong tay

Đi chơi Hà Nội chỉ với 150k trong tay